Choď na obsah Choď na menu
 


Rybolov

 

Rybársky revír číslo 4-3330-1-1 – VN Domaša. V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb

od 15. marca do 31. mája. Na vyznačenom úseku od obce Turany nad Ondavou po cestný most pri obci Lomné je chránená rybárska oblasť. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. /viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/
Vo VN Domaša žije 25 druhov sladkovodných rýb, hlavné zastúpenie tu má kapor, pleskáč, zubáč, boleň, ostriež, šťuka, úhor, pstruh, nosáľ, sumec.

 

Ryby nachádzajúce sa vo vodnej nádrži Veľ. Domaša a lovné miery:

 

amur biely

60cm

belica európska

-

boleň dravý

40 cm

červenica ostrobruchá

-

hrebenačka frkaná

-

hrúz bieloplutvý

-

hrúz škvrnitý

-

jalec hlavatý

20 cm

jalec maloústy

20 cm

kapor rybničný

40 cm

karas striebristý

-

lieň sliznatý

25 cm

mieň sladkovodný

35 cm

mrena severná

40 cm

mrena škvrnitá

25 cm

nosáľ sťahovavý

25 cm

ostriež zelenkavý

-

pleskáč siný

20 cm

pleskáč tuponosý

20 cm

pleskáč vysoký

30 cm

pleskáč zelenkavý

 

plotica červenooká

-

podustva severná

30 cm

pstruh dúhový

25 cm

pstruh potočný

25 cm

sivoň potočný

25 cm

sumec veľký

70 cm

šťuka severná

60 cm

tolstolobik biely

45 cm

tolstolobik pestrý

45 cm

úhor európsky

45 cm

zubáč veľkoústy

50 cm

 

Náhľad fotografií zo zložky Domaša