Choď na obsah Choď na menu
 


Krátke hodnotenie roku 2010

31. 12. 2010

Krátke hodnotenie stránky VN Domaša za rok 2010

 

Na úvod sa potrebujem zmieniť o tom že táto stránka má slúžiť na to, aby ste boli informovaný o dianí na VN Domaša, zarybňovaní, kapitálnych úlovkoch ,práci hospodára ,ochrane rybárskeho revíru RS a ďalších aktuálnych veciach.

 

S potešením môžem konštatovať ,že táto stránka spĺňa svoj účel. Kultúrna výmena názorov a informácií prevláda nad účastníkmi tejto stránky ,ktorý žijú v domnienke ,že je potrebnejšie aby sme sa urážali a podnecovali k nenávisti .

 

Ako hovorí jedno čínske príslovie ..

 Keď chceš byť šťastný hodinu – opi sa !!

 Keď chceš byť šťastný rok – ožeň sa

 Keď chceš byť šťastný celý život – staň sa rybárom

A dopĺňam a nie provokatérom !!

 

V krátkosti sa zmienim o následovnom :

K zarybňovaniu – konečné vyhodnotenie plánu a skutočného zarybnenia VN Domaša ,bude zverejnené až po spracovaní výsledkov na odbore tečúcich vôd a výroby na sekretariáte RADY SRZ.

 

O konkrétnych miestach a spôsobu zarybňovania na VN Domaša považujem za potrebné uviesť nasledovné :

 

najčastejšie miesta zarybňovania sú :

-          hrádza VN Domaša

-          Zátoka Dobrá

-          Stredisko Eva

-          Krym

-          PBaH

-          Petejovce

-          Turany n/O

-          Ale aj motorové a vlečné člny

 

  V konečnom dôsledku sa posudzuje či je násada rýb dovezená na jar, v jeseni, hodina a počasie

  Podľa môjho predbežného hodnotenia skutočného zarybnenia VN Domaša v roku 2010 môžeme byť spokojný ,čo sa týka množstva , druhového zloženia ,vekovej kategórie a finančných nákladov na zarybnenie

 

Evidencia kapitálnych úlovkov

 

Úvodom považujem za potrebné sa poďakovať tým ,ktorý prispievali na túto stránku zo svojimi úlovkami ,ktoré boli ulovené v roku 2010 na VN Domaša

 Týmto určite prispejeme do historických tabuliek o rekordných úlovkoch v danom období aj k úcte k ulovenej rybe a neposlednom rade aj k VN Domaša.

Pochvalne sa potrebujem zmieniť aj o loviacich rybároch ,ktorý preferujú lov rýb štýlom „chyť a pusť „. Vieme o nich , sú z organizácií v Prešove ,Bardejove ,Stropkova, Vranova, Humenného. Poznám ich po mene, osobne. Nebolo by na škodu zaviesť aj ich evidenciu na tejto stránke .

 

K práci hospodára a vedúceho RS

 

Hlavným poslaním je plniť podmienky a náplň práce podpísanú medzi zamestnávateľom a zamestnancom....  Mimo stanovených podmienok som sa rozhodol za účinnej pomoci členov RS pre VN Domaša , členov-rybárov z MO SRZ Humenné (p.Bendik) , Vranova (p.Ambrozy,Bičej) ,Stropkova (p.Hurny,Paňko) Bardejova (p.Sýkora)a ďalších priateľov zrealizovať výrobu hniezd pre výter zubáča. Celý postup je na stránke ,je spravené aj video ...

Výsledok a pocit z vykonanej práce je nádherný v podobe ikier zubáča naložených na hniezdach a samotných zubáčikov pri odlovení čereňom.

Pokiaľ dôjde k výrobe hniezd aj v nasledujúcom roku v mesiaci apríl ,tu ponúkam priestor na spoluprácu všetkým ,ktorý majú chuť sa na tejto činnosti spolupodieľať ale aj diskutovať k téme  ale aj k ostatným témam napr. k spôsobu zarybňovania, činnosti RS, čistota brehov a podobné aktuálne témy

 

K ochrane a činnosti RS na VN Domaša

 V tomto prípade nepovažujem za potrebné uvádzať presné čísla ale orientačne môžem uviesť že bolo

skontrolovaných                                                  1500 loviacich rybárov

napomenutých                                                        80  loviacich rybárov

spísaný záznam o previnení                                 25 loviacich rybárov

podozrenie z trestnej činnosti a odsúdených    15 loviacich rybárov

 

Tieto údaje uvádzam aj preto ,že sa vedú diskusie o tom, že RS na VN Domaša nevykonáva kontrolnú činnosť častejšie .

Mám za to a som presvedčený ,že RS má určené zákonom svoje práva a povinnosti ,aby dbala na dodržiavanie zákona a vyhlášky a nie aby rušila poctivých rybárov pri lovení rýb a oddychu .

 

Najčastejšie lokality porušovania zákona má RS a polícia zmapované a tam budú preorientované častejšie kontroly . Aj v tomto prípade očakávame spoluprácu Vás ostatných pri potláčaní pytliactva a porušovania platných zákonov a vyhlášky vo forme včasného upozornenia RS alebo polície.

Ak máte podozrenie k nekalému počínaniu niektorých jedincov ,môžete telefonovať na tieto čísla:

0905 778 741,0918 711 541 alebo na známe číslo 158 !!

 

Čistota brehov VN Domaša

 

Po niekoľko ročnom úsilí, upozorňovaní, jednaní (nechcem to zarieknuť) došlo k zlepšeniu ,najviac hlavne v lokalite Petejovce –Turany, Bžany, Valkov, Tíšava. Zrejme sme pochopili ,že v čistom prostredí sa lepšie cítime, oddychujeme ale aj lovíme ryby. Vďaka Vám všetkým ,ktorý ste sa o to pričinili ,ale aj PBaH za umiestnenie tabuliek o Zákaze skladovania smetí.

Nie je to ešte všetko košér ,ale sme na dobrej ceste k zabezpečeniu čistých brehov a úcte k prírode samotnej. (viď video na stránke)

Do budúcna je možnosť ,že otvoríme tému o novelizácii zákona o rybárstve a vykonávacej vyhláške ,kde  budete mať možnosť na podávanie serióznych návrhov.

 

 

 

Na záver roka 2010 a do Nového roku 2011 Vám všetkým prajem dobrého zdravia, šťastia a hlavne bohaté a kapitálne úlovky !!!

 

Petrov zdar !!!

 

                                                     Hospodár VN Domaša

                                                              Hricko Juraj

 

 

 

A tu je trocha štatistiky návštevnosti stránky VN Domaša :

Január (634)

Február (436)

Marec (649)

Apríl (772)

Máj (788)

Jún (930)

Júl (821)

August (796)

September (862)

Október (975)

November (1178)

December (783)

 

 Nezabudnite že sme aj na Facebooku a to tu :

VN Domaša (ryb.revír 4-3330-1-1 )